אודותינו

כל חברה מסחרית חשופה מעבר לסיכונים כלליים (כדוגמת רעש אדמה ונזקי טבע) גם לסיכונים ייחודיים הנגזרים מאופי פעילותה. חברתנו מתמחה בהתאמת פתרונות ביטוחיים התואמים את מידתו של הלקוח, סיכוניו וצרכיו הביטוחיים.

לאחר בחינת צרכיו הייחודיים של הלקוח כאמור לעיל, מתוכנן בשיתוף עם הלקוח מערך ביטוח המספק פתרון ביטוחי כולל המותאם לצרכים אלה ומעניק כיסוי ביטוחי נרחב ככל שניתן. בד בבד, אנו מלווים את הלקוח בניהול משא ומתן עם חברות הביטוח השונות וככל שהדבר נדרש אף בעריכת מכרז בין מבטחים שונים וזאת על מנת להשיג עבור הלקוח את הפתרון הטוב ביותר הניתן הן מבחינת היקף הכיסוי והן מבחינת עלותו.

ההגנה על הלקוח אינה מתמצה בהשגת הכיסוי בלבד שכן החברה חושפת עצמה לסיכונים בהסכמים ובהתקשרויות אותם היא עורכת כחלק ממהלך עסקיה הרגיל. על כן לקוחותינו נהנים מייעוץ בכל הקשור בניסוח סעיפי חבות, שיפוי וביטוח בהתקשרויות המהותיות שלהם וזאת מתוך מטרה להעביר ככל שניתן את הסיכונים ובכל מקרה לשמור על חלוקה הוגנת של הסיכונים בין הלקוח לבין הגופים עמם הוא מתקשר.

חברתנו מספקת, בין היתר, את השירותים הבאים:
  1. זיהוי, הערכה ותעדוף של סיכונים מסוגים שונים שלהם יכולת השפעה על עסקו של הלקוח.
  2. יצירת מערך ביטוח כולל בשיתוף עם הלקוח, בהתאם לסוג הסיכונים וסוג עיסוקו וזאת על מנת לצמצם את חשיפתו לסיכונים אפשריים.
  3. ייעוץ ביטוחי שוטף למקבלי הההחלטות ביחס לדרך הנכונה והמתאימה לניהול הסיכונים בחברה.
  4. ליווי הלקוח בשלב חידוש מערך הביטוח, וככל שנדרש בעריכת מכרז בין המבטחים השונים בארץ ובחו"ל, להבטחת כיסוי ביטוחי רחב התואם את תקציב הלקוח.
  5. ליווי שוטף של הלקוח בהטמעת מדיניות ניהול הסיכונים והביטוח בהתקשרויות המהותיות שלו וזאת מתוך מטרה להעביר ו/או למזער ככל שניתן את הסיכונים הנלקחים על ידו, ובכל מקרה לשמור על חלוקה הוגנת של הסיכונים בין הלקוח לבין הגופים עמם הוא מתקשר.

בין לקוחותינו חברות מובילות בתחומי, הנדל"ן, האנרגיה, התקשורת, חברות קמעונאיות, חברות היי-טק.

בהתאם לרוח החברה בחרנו למקם את משרדי החברה באזור התעשייה הדינאמי והמתחדש בהרצליה פיתוח, בסמוך לרבים מלקוחות החברה.כתובת: שדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, 46725 | טלפון: 09-7454444 | פקס: 09-7722777 | דואר אלקטרוני: frc@friedmanrm.com
כתובת: שדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, 46725 | טלפון: 09-7454444 | פקס: 09-7722777 | דואר אלקטרוני: frc@friedmanrm.com